top of page

bilim-toplum çalışmaları

   İnsan topluluklarının çevreleriyle kurduğu ilişki ve hayatı anlamlandırma süreçlerinde bir yandan yaşadıkları coğrafyalardaki doğal çevrenin ve kültürel birikimin bilinirliği diğer yandan çağdaş bilimin yaklaşımlarıyla desteklenmiş araştırmaların sonuçlarının kamusal alanla paylaşılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, doğal ve kültürel çevreye ait bilgilerin aktarımında güncel bilimsel çalışmalara dair bilgilerin kullanılması ve dijital uygulamaların kullanımı etkili olabilmektedir. Çevreyi algılamada sosyal bilimler ile doğa bilimlerinin birlikte ele alınması, onları aynı bütünün birbirinden ayrılmaz ve değerli parçaları olarak algılanmasına katkı sunmaktadır.

   

   Kültürel miras ve doğa tarihine dönük kültürel aktarım açısından eğitim aşamalarının başlarında sayılabilecek öğrenciler ile yapılan çalışmalar günümüzde gittikçe artmaktadır. Bu çalışmalarda çocukların bulundukları coğrafyalar ve kültürler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanırken arkeoloji, biyoloji, antropoloji, coğrafya ve jeoloji ilk akla gelen kaynak bilim dallarıdır.

  İdea lab Bilim-Toplum yaklaşımında temel ve sosyal bilim alanlarından bilgi kaynaklarının kullanılması, uygulamalarda dijital teknoloji uygulamalarına ağırlık verilerek etkileşimli yöntemler ile özellikle orta öğretim aşamasındaki çocuklara ve öğretmenlere odak seçilen belli bir bölge hakkında yerele ait bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Bir kamusal arkeoloji etkinliği olarak bkz. http://juliopolis.com/

bottom of page