top of page

     Büyükkarakaya, A. M., Çakan, Y.G., Godon, M., Erdal, Y.S. ve Bıçakçı, E. (2019). Handling dead bodies: Investigating the formation of a collective burial from Neolithic Tepecik-Çiftlik, Central Anatolia (Turkey). Journal of Anthropological Archaeology, 56. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaa2019.101118https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416519300698  )

     Büyükkarakaya, A.M. (2019). Karışık Gömülerde Birey Sayısı Tahminleri Üzerine Bir İnceleme: BB Kolektif Gömüsü Örneği. Arkeolojiyle Geçen Yarım Asır: Sevil Gülçur Armağanı (Half a Century Dedicated to Archaeology: A Festschrist in Honor of Sevil Gülçur) içinde, Editörler: Pınar Çaylı, Işıl Demirtaş &Barış Eser, Bigin Kültür Sanat, ss. 61-81

        Büyükkarakaya, A.M. (2019). Ölüm Uygulamaları ve Davranışın Ekolojisi. Memento Mori, Ölüm ve Ölüm Uygulamaları içinde, Ali Metin Büyükkarakaya & Elif Başak Aksoy (Ed.), Ege Yayınları, İstanbul, ss. 217-257.

     Sevdin, E.E., Akyol, A.A., Büyükkarakaya, A.M. ve Özdemir, K. (2018). Farklı kemikler farklı element birikimleri: neolitik dönem Tepecik-Çiftlik insan kemiklerinde gömü sonrası kimyasal değişimler. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 11 Sayı 2: 1553-1581, DOI: 10.17218/hititsosbil.459832

       Bıçakçı, E. Godon, M., Büyükkarakaya, A.M., Erturaç, K., Kuzucuoğlu, K., Çakan, Y.G., Vinet, A. (2017). Les fouilles de Tepecik-Çiftlik et les activites du programme Melendiz Prehistorique, Campagne 2016. Anatolia Antiqua XXV, p. 71-94.

        Kılınc, G., Koptekin, D. Atakuman, C., Sümer, A., Dönertas, H., Yaka, R., Bilgin, C., Büyükkarakaya, A.M., Baird, D., Altınışık, E., Flegontov, P., Götherström, A., Togan, İ., Somel, M. (2017). Archaeogenomic analysis of the first steps of Neolithisation in Anatolia and the Aegean. Proceedings of the Royal Society B 20172064,

DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2017.2064

     Büyükkarakaya, A.M. (2017) Tepecik-Çiftlik Neolitik Topluluğunun Demografik Özellikleri. Folklor ve Edebiyat Cilt 23, Sayı 92: 79-98. DOI:10.22559/folkloredebiyat.2017.58

 

        Özdemir, K., Akyol, A.A., Büyükkarakaya, A.M. (2017). Dietary Changes across the Neolithic Levels of the Tepecik-Çiftlik Population. Gaziantep University Journal of Social Sciences Vol. XVI Issue No. III, Pages: 594-610.

DOI: 10.21547/jss.312067

 

     Büyükkarakaya, A.M., Akyol, A.A., Özdemir, K. (2017).  Tepecik–Çiftlik Neolitik topluluğunda sütten kesme sürecinin incelenmesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 10, Sayı 1: 169-196.

DOI: http://dx.doi.org/10.17218/hititsosbil.306223,

      Bıçakçı, E., Çakan, Y.G., Büyükkarakaya, A.M., Godon, M. (2017). Tepecik-Çiftlik (Niğde) 2015 Yılı Kazı Çalışmaları.  Kazı Sonuçları Toplantısı 38: 79-98.

    Gülşah Merve Kılınç, Ayça Omrak, Füsun Özer, Torsten Günther, Ali Metin Büyükkarakaya, Erhan Bıçakçı, Douglas Baird, Handan Melike Dönertaş, Ayshin Ghalichi, Reyhan Yaka, Dilek Koptekin, Sinan Can Açan, Poorya Parvizi, Maja Krzewińska, Evangelia A. Daskalaki, Eren Yüncü, Nihan Dilşad Dağtaş, Andrew Fairbairn, Jessica Pearson, Gökhan Mustafaoğlu, Yılmaz Selim Erdal, Yasin Gökhan Çakan, İnci Togan, Mehmet Somel, Jan Storå, Mattias Jakobsson, Anders Götherström. (2016). The demographic development of the first farmers in Anatolia. Current Biology Volume 26, Issue 19: 2659-2666. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2016.07.057

   Büyükkarakaya, A.M. (2015). Tepecik-Çiftlik Neolitik Topluluğunda Süt Köpekdişlerindeki Lokalize Hipoplaziler (SKLH) Üzerine Bir İnceleme. Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt 32, Sayı 1: 109-122

 

    Büyükkarakaya, A.M. (2014). Tepecik-Çiftlik Neolitik İnsanlarında Genel ve Cinsiyet Yönelimli Çocuk Sağlığı. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 7, Sayı 2: 379-402.

 

   Büyükkarakaya A.M., Erdal YS, Özbek M. (2009). Tepecik/Çiftlik İnsanlarının Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 24: 119-138.

bottom of page